12-வது வகுப்பு பொதுத்தேர்வு பாடப்பிரிவுகள் வாரியாக தேர்ச்சி

0
206

பாடங்களில் தேர்ச்சி சதவீதம்:

* இயற்பியல் – 95.94 சதவீதம்

* வேதியியல் – 95.82 சதவீதம்

* உயிரியல் – 96.14 சதவீதம்

* கணிதம் – 96.31 சதவீதம்

* தாவரவியல் – 93.95 சதவீதம்

* விலங்கியல் – 92.97 சதவீதம்

* கணினி அறிவியல் – 99.51 சதவீதம்

* வணிகவியல் – 95.65 சதவீதம்

* கணக்குப் பதிவியல் – 94.80 சதவீதம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here